Om meg

Jeg er utdannet logoped ved Universitetet i Bergen og uteksaminert i 2013.


Jeg har erfaring fra arbeid med både barn og voksne.

Jeg har lang erfaring i arbeid med barn med ulike funksjonsnedsettelser.


Jeg har god kjennskap til ulike former for alternativ og supplerende kommunikasjon og kan bistå med hjelp til søknader, veiledning og opplæring. 


Mange barn med funksjonsnedsettelser har vansker med artikulasjon, spising eller begge deler. Noen ganger viser dette seg allerede tidlig etter fødsel ved problemer med amming eller flasking. Slike vansker kan ha flere årsaker, for eksempel hypotoni, hypertoni eller stramt tungebånd. Systematisk logopedisk trening kan bidra til økt forståelighet av talen og forbedring av barnets spiseferdigheter. Tidlig behandling kan være forebyggende for senere vansker.