Priser


Barn og voksne med behov for logopedisk behandling på grunn av medfødt eller ervervet sykdom, skade eller lyte har rett til å få denne behandlingen dekket av HELFO. Dette er en rettighet som er hjemlet i folketrygdloven. Det er krav om henvisning fra lege før oppstart av behandling.Prisliste

Behandling 30 minutter - 546,-

Behandling 45 minutter - 825,-

Behandling 60 minutter - 1092,-


Dysleksiutredning under 16 år - 6500,-

Dysleksiutredning over 16 år - 5500,-Eksempler på type vansker Helfo dekker logopedbehandling for:

  • Språk- og kommunikasjonsvansker som følge av hjerneskade (afasi)
  • Spise- og svelgevansker som følge av lammelse eller nedsatt funksjon i munn og svelg, medfødt eller ervervet (dysfagi)
  • Medfødte eller ervervet nevrologisk tilstand som gjør det vanskelig å artikulere og utforme ord og setninger (dysartri)
  • Funksjonstap i strupen på grunn av operasjon eller ulykke (laryngektomi)
  • leppe-, kjeve- eller ganespalte (leppe-kjeve-ganespalte)
  • taleflytvansker som stamming og løpsk tale (taleflytvansker)
  • funksjonsforstyrrelser i stemmeapparatet (stemmevanskar)

Les mer på helsenorge


Jeg har avtale om direkteoppgjør med HELFO og følger veiledende honorartakster. Les mer på Helfo sine nettsider.